ფრინველთა და ცხოველთა საკვები

ID : 0319 თარიღი : 27 აპრილი, 02:04 მისამართი : ქარელი
აღწერა
🚩COMBINORM FEED-ი არის მაღლი ხარისხის , ევროპული ტექნოლოგიებით დამზადებული კომბინირებული მფრინველთა საკვები 🐔🐥 , რომელიც იწარმოება საქართველოში, ქარელის რაიონ სოფელ სამწევრისში . COMBINORM FEED-ი არის მცენარეული ნედლეულისგან დამზადებული და არ შეიცავს ცხოველურ დანამატებს. 🌾სხვა კომბინირებული საკვებებისგან განსხვავებით ნაკლებად საზიანოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და რაც მთავარია- #წარმოებულიასაქართველოში.✅ 🚩COMBINORM FEED is a high-quality combined poultry feed 🐔🐥 made with European technologies, Which is produced in the village of Samtsevrisi, Shida Kartli, Georgia. COMBINORM FEED is made from plant raw materials and does not contain animal additives. 🌾 Unlike other combined foods it is less harmful to human health And most importantly-#MADEINGEORGIA.✅ 🚩COMBINORM FEED- это высококачественный комбикорм для птицы 🐔🐥, изготовленный по европейскои технологии, который производится в селе Самцевриси, Шида Картли, Грузия. COMBINORM FEED производится из растительного сырья и не содержит животных добавок.🌾 В отличие от других комбинированных продуктов, он менее вреден для здоровья человека, а главное - #сделановгрузии✅