გერმანული ენის კურსი

ID : 0420 თარიღი : 12 სექტემბერი, 12:09 მისამართი : თბილისი
აღწერა
მომზადება გერმანულ ენაში (A1-С1) ნებისმიერი დონიდან. მეცადინეობა ინდივიდუალური ან ჯგუფური (2 მსმენელი)